Den moderna samen!
Fick en kommentar med lite frågor och uppmuntran till att skriva lite mer om just samer. Jag tänkte att jag ska försöka berätta lite mer och besvara frågorna jag fick.
 
För att egentligen kunna besvara frågorna måste jag börja med att förklara vem som är same. Alla har olika uppfattningar om just den saken även bland samerna själva.
Jag är utav den åsikten och som också står i sametingslagen att: "Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och"
 
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget, utan att länsstyrelsen därefter beslutat annat
 
 
Viktigt att poängtera är att du kan ha vuxit upp med samiska i hemmet, kanske till och med burit kolt MEN om du inte identifierar dig med kulturen eller känner dig som en same då är du heller inte en same. Andra kan anse att du är same pga blodsband men det är upp till dig att ta till dig kulturen.
 
Jag till ex. Känner mig som same, jag tar till mig kulturen och tillhör så att säga punkt 2.
 
En vanlig missuppfattning är att du måste äga renar för att vara same. I själva verket äger merparten av samerna inga renar alls. Det är renmärket som visar vem som äger vilka renar. För att få äga renar krävs det att din släkt/familj innehar ett renmärke som är unikt för varje renägare. Utan den har du alltså enligt lag ingen rättighet att bedriva rennäring i Sverige.
Jag och min familj äger inga renar men vi har renmärke och alltså möjliget till det.
 
Mina föräldrar har precis som många andra tyvärr fått växa upp med rasism gentemot samer och har därför också blivit ganska avståndstagande gentemot den samiska kulturen. Jag har dock vuxit upp i ett lite mer förstående samhälle och har då valt att hatet skall stanna vid mig och jag ska istället sprida vår kultur. I min familj är jag den enda som erkänner vårt samiska arv.
 
Gällande rasism så är den högst existerande. Speciellt här i Lappland. Vi har samiska skolor och jag minns från min tid i grundskolan att samiska elever blev illa behandlade då man besökte gymnasiet inne i Kiruna. Då var jag väldigt glad att jag inte var en utav "dom".
 
Ni kanske har sett sameblod och undrat om det verkligen var så illa och det var det. Även idag är det illa.
När ni gick grundskolan och högstadiet och läste om förintelsen så brukar man inte tala om vad som hände innan. Hur fick man idén till rasbiologin? Jo från Sverige och varifrån fick svenska forskare dom ideerna? Jo för att man anväde samerna som testobjekt. Bland annat så ansågs det att vi hade för små hjärnor och för dumma för att kunna överleva i storstaden och fick bo i Lappland. Scenerna från filmen är tagna ur verkligheten. 
 
Jag har beställt min första kolt och har idag mycket smycken, egendesignade kläder och samiska skor jag använder för att på så vis försöka få med den samiska kulturen i min vardag men också modernisera och göra min egen grej.
 
När jag skulle kolla sameblod på bio passade jag på att vara lite extra extra!
 
 
 
 
 
Lite bättre bild på toppen, bland annat denna där jag gjort trycket själv.
 
Trycket är Samiska flaggan och vid halsen är det en bild på en Risku, en brosch som vi har till kolten för att ha tillsammans med sjalen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas

Wow vad söt du är :D

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress

Veckans like